14. Coworking RC

2016 | Vilaboa, Pontevedra

Coworking RC
CMM de Vilaboa
2016
Vilaboa, Pontevedra
Fotografía: –

Proxecto colaborativo con EAU arquitectura.
II Premio concurso Rehabilitación da Casa Reitoral de Santa Cristina de Cobres.

No praposta de rehabilitación diferenciamos claramente o uso público na pranta baixa, conectando co parque e cos servizos da zona, e un uso privado na pranta primeira, convivindo e fusionándose os dous no mesmo edificio.

A entrada á pranta baixa realizase dende a rúa principal rehabilitando o oco da porta da reitoral creando diante desta unha comporta abatible exterior que se converte nunha marquesina que sirve como resgardo das persoas  que entran no edificio potenciando a entrada á nova rehabilitación. Unha vez dentro xerase un espazo de recepción articulado mediante un cubo de pedra, no cal se albergan os aseos, ademáis de servir para crear unha dobre circulación e así poder  separar os usos e a circulación pública e privada.

Sobre este sitúase un patio vexetal interior que sirve de tragaluz mediante unha apertura na cubierta que dota todo o espazo interior dunha gran luminosidade e xogos de luces durante todo o transcurso do día, aproveitando ó máximo a luz natural e así mellorar o consumo enerxético durante as horas de sol.

Este espazo de recepción sirve como “fuayer” e distribuidor da cafetería, escaleiras e a entrada a sala polivalente.

Os fluxos peonís conectámolos dándolle a continuidade ós pavimentos de pedra, unificando así o exterior co interior, mentres que a continuidade coa luz faise cunha apertura na cuberta, que queda enriba dunha reinterpretación contemporánea  dun patio interior tradicional, situandoo no centro da intervención, e servindo como elemento articulador de tódalas estancias.

Unha vez chagamos o primeiro andar é posible alcanzar a interesante conexión co ceo mediante o patio interior, o que é atravesado por unha pasarela elevada que conecta todos os espazos desta pranta (sala de xuntas e viviero empresarial).

Lusquiños - Proyecto Centro de Interpretación Salinas de Ulloo
Lusquiños - Proyecto Centro de Interpretación Salinas de Ulloo
Lusquiños - Proyecto Centro de Interpretación Salinas de Ulloo
Lusquiños - Proyecto Centro de Interpretación Salinas de Ulloo

¿Puedo ayudarte?